Data Staf Pengajar Institut Al Fithrah

NoNAMANIDNNIYDOSEN PROGRAM STUDI
1Dr. KUSRONI, M.Th.I.210904870312108009Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
2MOHAMAD ANAS, S.T., M.Th.I.210611800112108046Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
3ACHMAD IMAM BASHORI, M.Th.I.212611780112108010Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
4ABU SARI, M.Ag.211602810312118088Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
5HERMANSAH, M.Ag.212003890512122224Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
6Dr. CHAFID WAHYUDI, M.Fil.I.212103760112108042Ilmu Tasawuf
7Dr. H. ROSIDI, S.Pd.I., M.Fil.I.211904720112108006Ilmu Tasawuf
8SUBCHAN, M.Fil.I.211806700212108027Ilmu Tasawuf
9AHMAD SYATORI, M.Fil.I.211709720112108056Ilmu Tasawuf
10ABDULLOH HANIF, M.Ag.211606920112117085Ilmu Tasawuf
11ABDUL MUN'IM CHOLIL, M.Ag.212606850212120097Ilmu Tasawuf
12ALI MASTUR, M.Pd.I.210101820412108054Manajemen Pendidikan Islam
13ARIS IMAWAN, M.Pd.I.210812810112108028Manajemen Pendidikan Islam
14H. M. FAIZ AL ARIF, M.Pd.I.212804750112108045Manajemen Pendidikan Islam
15Dr. IKSAN, M.Pd.I.210907830112108008Manajemen Pendidikan Islam
16CHOIRUS SHOLIHIN, M.Pd.I.212802800112108053Manajemen Pendidikan Islam
17RONY, M.Pd.I.210911790112108041Manajemen Pendidikan Islam
18PRATAMA SURYA BAGUS KUSUMA, S.Pd.I., M.Si.212904860112108002Manajemen Pendidikan Islam
19SYAMSUDIN, M.Pd.212105870212117070Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
20TUTI MARLINA, M.Pd.212709910112117072Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
21MOH. TAUFIQ, M.Pd.I.213012870212108059Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
22RISMA FIRDA DIANA, M.Pd.211012920412119093Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
23FICKY DEWI IXFINA, M.Pd.210803930212120098Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
24LUTFIYAN NURDIANAH, M.Pd.213103950212122116Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyyah
25Dra. Ec. NASYIATUL FARIDA, M.Si.212712590112116049Perbankan Syari'ah
26ABDULLAH AHADISH SHAMAD MUIS, S.E., M.SEI.210305920312119089Perbankan Syari'ah
27H. SUBAS, S.E. Ak., M.M.212006960112116050Perbankan Syari'ah
28ABDUL MAJID TOYYIBI, S.E.Sy., M.E.212306930112118086Perbankan Syari'ah
29MOH. ARIFIN, S.E., M.SEI.212812900312119094Perbankan Syari'ah
30MUHAMMAD SYAUQI, S.E., M.SEI.212611880112119092Perbankan Syari'ah
31H. FARUK, B.Sc., M.E.212502860312120096Perbankan Syari'ah
32H. ABDUL AZIS, M.H.I.211205760112108040Hukum Keluarga Islam
33Dr. FATHUR ROZI, M.H.I.212012830512108044Hukum Keluarga Islam
34Dr. H. NUR KHOLIS, L.c., M.H.I.210606800112108007Hukum Keluarga Islam
35MUCHAMAD SUCHRULLOH, M.H.I.211012830612122123Hukum Keluarga Islam
36SHAVA OLIVIATIE, M.H.I.212806880312123134Hukum Keluarga Islam
37FATHIMATUZ ZUHRO, M.Sos.211907980112122113Komunikasi dan Penyiaran Islam
38MUHAMMAD MUNIR, M.Sos.212605950512122122Komunikasi dan Penyiaran Islam
39ROHMAH HIDAYATI, M.I.Kom.211303810212122121Komunikasi dan Penyiaran Islam
40MOCH. ROSY ILHAMSYAH, M.Sos.211812920312122120Komunikasi dan Penyiaran Islam
41ZAKIYA FATIHATUR ROHMA, M.Sos.210703960112122119Komunikasi dan Penyiaran Islam