Program Studi

Akhlak Dan Tasawuf

Menyiapkan Generasi intelektual  yang berbudaya, unggul dan berkepribadian.

VISI

Sebagai pusat penanaman akhlaq al-karimah, pengkajian dan pengembangan ilmu tasawuf berlandaskan aqidah ahlussunah wa al-jama’ah dan terdepan di Indonesia pada tahun 2022.

MISI

1. Menanamkan pendidikan dan pengajaran akhlaq al-karimah sebagai bekal hidup dan kehidupan dalam melanjutkan perjuangan Salaf al-shalih untuk melestarikan dan mengembangkan suri tauladan, bimbingan dan tuntunan dalam perjuangan dan hidup serta kehidupan Rasulillah Muhammad SAW.
2. Mengembangkan kajian dan penelitian Ilmu Akhlak dan Tasawuf secara ilmiah, objektif dan kritis berlandaskan kejujuran serta akhlaq al-karimah.
3. Mengembangkan dan mewujudkan keahlian dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan di masyarakat dengan pendekatan tasawuf.

Galeri Kegiatan

Dosen

NONAMANIDNNIYUNIT KERJA PRODI
1ABDULLOH HANIF, M.Ag.211606920112117085Akhlak dan Tasawuf
2ABDUL MUN'IM CHOLIL, M.Ag.212606850212120097Akhlak dan Tasawuf
3Dr. CHAFID WAHYUDI, M.Fil.I.212103760112108042Akhlak dan Tasawuf
4H. ABDUL AZIS, M.H.I.211205760112108040Akhlak dan Tasawuf
5Dr. H. ROSIDI , S.Pd.I., M.Fil.I.211904720112108006Akhlak dan Tasawuf
6SUBCHAN , M.Fil.I.-12108027Akhlak dan Tasawuf
7AHMAD SYATORI, M.Fil.I.211709720112108056Akhlak dan Tasawuf